Teorija

Uzdevumi

1. Riņķa līnijas vienādojums, ja dots centrs un rādiuss

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Riņķa līnijas vienādojums, ja dots centrs un viens r.l. punkts

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Riņķa līnijas vienādojums, ja doti diametrāli pretēji punkti

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Punkta piederība riņķa līnijai

Grūtības pakāpe: zema

1♦
5. Riņķa līnijas vienādojuma pārveidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Riņķa līnijas vienādojuma pārveidošana (ar daļām)

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Caur trim punktiem novilkta riņķa līnija

Grūtības pakāpe: zema

2♦
8. Ap trijstūri apvilktā riņķa līnija

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Punkta novietojums pret riņķa līniju

Grūtības pakāpe: zema

1♦
10. Riņķa līnijas un taisnes savstarpējais novietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Taisnes un riņķa līnijas krustpunkti

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Pieskaru pieskaršanās punktu veidotā horda

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Metodiskie materiāli