Teorija

Uzdevumi

1. Punkta piederība taisnei 1

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Punkta piederība taisnei 2

Grūtības pakāpe: zema

2♦
3. Taisnes vienādojuma noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

2♦
4. Vienādojuma ar virz. koef. iegūšana.

Grūtības pakāpe: zema

2♦
5. Dažādi taisnes novietojumi

Grūtības pakāpe: zema

1♦
6. Paralēlas taisnes I

Grūtības pakāpe: zema

1♦
7. Paralēlas taisnes II

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Perpendikulāras taisnes I

Grūtības pakāpe: zema

1♦
9. Perpendikulāras taisnes II

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Taišņu krustpunkts 1

Grūtības pakāpe: zema

2♦
11. Taišņu krustpunkts 2

Grūtības pakāpe: zema

3♦
12. Taisnes kanoniskais vienādojums, ja doti 2 punkti

Grūtības pakāpe: zema

1♦
13. Vispārīgais vienādojums, ja doti divi punkti

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Vienādojums ar virz. koef., ja doti divi punkti

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. Kosinuss leņķim starp taisnēm

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
16. Tangenss leņķim starp taisnēm

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
17. Koordinātu sākumpunkta attālums līdz taisnei

Grūtības pakāpe: zema

3♦
18. Punkta attālums līdz taisnei

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Testi

1. Pārbaudi savas zināšanas

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦

Metodiskie materiāli