Teorija

Uzdevumi

1. Elipses kanoniskais vienādojums, ja dotas pusasis

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Elipses pusasis un fokusu novietojums, ja dots kanon. vien.

Grūtības pakāpe: zema

3♦
3. Attālums starp fokusiem, ja dotas pusasis

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. Elipses ekscentritātes definīcija

Grūtības pakāpe: zema

1♦
5. Elipses ekscentritāte, ja dotas abas pusasis

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Elipses vienādojums, ja dota pusass un attālums starp fokusiem

Grūtības pakāpe: zema

2♦
7. Elipses vienādojums, ja dota garākā ass un ekscentritāte

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Elipses vienādojums, ja dota īsākā ass un ekscentritāte

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Elipses vienādojums, ja dots attālums starp fokusiem un ekscentritāte

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
10. Attālums no elipses centra līdz tās direktrisēm

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Direktrišu vienādojumi, ja dotas pusasis

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
12. Elipses vien., ja dots attālums starp direktrisēm un fokusiem

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
13. Elipses vien., ja zināms attālums starp direktrisēm un garākā ass

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
14. Punkta piederība pie elipses

Grūtības pakāpe: zema

1♦
15. Punkta novietojums attiecībā pret elipsi

Grūtības pakāpe: zema

1♦

Metodiskie materiāli