Teorija

Uzdevumi

1. Dekoratīvi lietišķās mākslas izveide

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Dabas formu stilizācija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Dekoratīvi lietišķās mākslas uzplaukums, stilizācija

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Dekoratīvi lietišķā māksla

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Dekoratīvi lietišķās mākslas pazīmes, tās pirmsākumi Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Stilizācija, dekoratīvi lietišķā māksla

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Stilizācija dekoratīvi lietišķajā mākslā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Dekoratīvi lietišķās mākslas raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Tēlotājmākslas un dekoratīvi lietišķās mākslas pazīmes

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Stilizācija, dekoratīvi lietišķā māksla

Grūtības pakāpe: vidēja

13

Materiāli skolotājiem