Grūtības pakāpe:
00:22:00
1. Dekoratīvi lietišķās mākslas izveide 3 p.
2. Stilizācija 1 p.
3. Dekoratīvi lietišķās mākslas uzplaukums, stilizācija 4 p.
4. Dekoratīvi lietišķā māksla 2 p.
5. Stilizācija dekoratīvi lietišķajā mākslā 3 p.