Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Stilizācija dekoratīvi lietišķajā mākslā Zina, kas ir stilizācija, kā to izmanto lietišķajā mākslā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dekoratīvi lietišķās mākslas izveide 1. izziņas līmenis zema 3 p. Prot raksturot dekoratīvi lietišķo mākslu, zina, kad tā izveidojās, kad tika vērojams uzplaukums.
2. Dabas formu stilizācija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt stilizētas dabas formas.
3. Dekoratīvi lietišķās mākslas uzplaukums, stilizācija 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina, kad vērojams dekoratīvi lietišķās mākslas uzplaukums, prot raksturot tā uzplaukumu Lielbritānijā. Zina, kas ir stilizēta kompozīcija, prot saskatīt tās pazīmes attēlos.
4. Dekoratīvi lietišķā māksla 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt dekoratīvi lietišķās mākslas paraugus.
5. Dekoratīvi lietišķās mākslas pazīmes, tās pirmsākumi Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot dekoratīvi lietišķās mākslas pirmsākumus Latvijā, spēj attēlā saskatīt dekoratīvi lietišķās mākslas pazīmes.
6. Stilizācija dekoratīvi lietišķajā mākslā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturo dekoratīvi lietišķo mākslu, spēj attēlos saskatīt stilizācijas pazīmes.
7. Dekoratīvi lietišķās mākslas raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot raksturot dekoratīvi lietišķo mākslu, spēj attēlā saskatīt tās pazīmes.
8. Tēlotājmākslas un dekoratīvi lietišķās mākslas pazīmes 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Prot raksturot dažādos mākslas veidus, spēj noteikt kopīgās un atšķirīgās pazīmes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dekoratīvi lietišķās mākslas apvienība 19.gadsimta Lielbritānijā Citi zema 3 p. Prot raksturot 19.gadsimtā Lielbritānijā izveidotās dekoratīvi lietišķās mākslas apvienības dalībnieku uzskatus.
2. Stilizācija Citi zema 1 p. Zina, kas ir stilizācija, prot to raksturot.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Stilizācija, dekoratīvi lietišķā māksla 00:22:00 vidēja 13 p. Prot raksturot dekoratīvi lietišķo mākslu, zina, kad tā izveidojās, kad tika vērojams uzplaukums; zina, kas ir stilizācija, prot to raksturot; prot attēlos saskatīt dekoratīvi lietišķās mākslas paraugus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dekoratīvi lietišķā māksla, dabas formu stilizācija 00:24:00 vidēja 14 p. Prot raksturot 19.gadsimtā Lielbritānijā izveidotās dekoratīvi lietišķās mākslas apvienības dalībnieku uzskatus; prot attēlos saskatīt stilizētas dabas formas; prot raksturot dekoratīvi lietišķās mākslas pirmsākumus Latvijā, spēj attēlā saskatīt dekoratīvi lietišķās mākslas pazīmes; prot attēlo saskatīt dekoratīvi lietišķās mākslas darbus.