Stilizācija – attēlojamo figūru dekoratīvs, vispārināts attēlojums. Tiek izmantots vienkāršots zīmējums, vienkāršotas formas, vienkāršota krāsu izmantošana un apjoma attēlošana.
 
11.jpg
Attēlā stilizēti augi, pūķi un pāvi
 
Stilizāciju izmanto dekoratīvi lietišķajā mākslā.
 
Dekoratīvi lietišķā māksla ir mākslas veids, kuras ietvaros tiek izgatavoti dekoratīvi sadzīvē pielietojami izstrādājumi. Dekoratīvi lietišķās mākslas izstrādājumi ir apģērbs, dekoratīvs audums, trauki, rotas u.c. Izgatavotās lietas pastāv ierobežotā daudzumā.
 
36.JPG
Attēlā vāze, rotāta stilizētiem augiem un ziediem
 
Rietumu kultūrā (Eiropa, Amerika) šis mākslas veids radās laika posmā, kad amatniecība kļuva par patstāvīgu ražošanas veidu – aptuveni 17.gadsimtā. Tās pamatlicēji bija amatnieki – kalēji, podnieki, drēbnieki, galdnieki u.c., tika izgatavoti ikdienā lietojami priekšmeti ar dekoratīvu apdari. Meistari bieži vien izmantoja stilizētas dabas formas.
 
Par dekoratīvi lietišķās mākslas uzplaukuma periodu uzskata 19.gadsimtu. Uzplaukums saistīts ar apvienības "Māksla un amatniecība" ("The Arts and Crafts movement") izveidi Lielbritānijā. Apvienības dalībnieki izgatavoja priekšmetus ar dekoratīvu apdari, kurus lieto ikdienā, tādējādi cenšoties tuvināt amatniecību un mākslu.
 
32.jpg
Attēlā interjerā redzami dekoratīvi lietišķās mākslas piemēri
 
Mākslinieki uzskatīja, ka amatnieku izgatavotas lietas ir daudzkārt vērtīgākas par rūpnīcā ražotajām, kuras tiek izgatavotas pēc vienas skices un lielā skaitā. Tika idealizēts viduslaiku (5. - 15.gadsimts) amatnieku darbs, pretstatīts modernajai rūpnieciskajai ražošanai. Apvienības pārstāvji savā darbā neizmantoja rūpnieciskās ražošanas iekārtas.
 
5.jpg
Attēlā tapešu noformējumā redzami stilizēti augi un ziedi
 
Viņi uzskatīja, ka masveida ražošana degradē gan šo lietu ražotājus, gan arī lietotājus.
 
Apvienības nozīmīgākai pārstāvis – tekstilmākslinieks, dzejnieks Viljams Moriss (1834-1896). Šī apvienība veicināja mūsdienu dizaina izveidi.
 
3.jpg
Attēlā Viljams Moriss
 
Viljams Moriss izveidoja darbnīcu, kurā izgatavoja oriģinālus audumus un tapetes.
 
23.jpg
Attēlā tapetes ar stilizētiem ziediem, augiem un putniem
 
Audumos dekori tika gan uzdrukāti, gan arī ieausti un izšūti.
 
17.jpg
Attēlā apdrukāts audums ar stilizētiem augiem, ziediem
 
20.jpg
Attēlā ieausts dekors ar stilizētiem augiem un ziediem
 
22.jpg
Attēlā izšūts audums ar stilizētiem ziediem, augiem
 
Šajā darbnīcā izgatavoja arī paklājus un sienu dekorus – gobelēnus.
 
29.jpg
Attēlā paklāja fragments ar stilizētiem augiem, ziediem
 
12.jpg
Attēlā gobelēna fragments ar stilizētu dzeni, augiem, ziediem
 
Tapešu un audumu apdrukā izmantoja īpašus spiedogus.
 
35.jpg
Attēlā audumu apdrukā izmantojamais spiedogs ar stilizētu augu un ziedu motīviem
 
34.jpg
Attēlā audumu apdrukāšana, izmantojot spiedogus
 
Šīs produkcijas izgatavošanā Moriss izmantoja personīgi radītu dizainu, kurā dominēja stilizētas dabas formas – augi, ziedi, putni.
 
7.jpg
Attēlā tapetes ar stilizētām auga lapām
 
31.jpg
Attēlā interjerā izmantotas tapetes ar stilizētu augu motīvu
 
Mākslinieks attēloja lielākoties Lielbritānijā sastopamus augus un ziedus.
 
Latvijā profesionālā lietišķā māksla radās 19.gadsimta beigās. Par pirmajiem profesionālajiem dekoratīvi lietišķās mākslas meistariem Latvijā uzskatāmi Jūlijs Madernieks (1870-1955) un Jūlijs Straume (1874-1970).
 
33.jpg
Attēlā Jūlija Madernieka radītā ēdamistabas iekārta
 
Papildinformācija
Atsauce:
Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca/Daina Blūma. - Rīga : Zvaigzne ABC. - 327 lpp. : il.: 32., 164.lpp.
https://en.wikipedia.org/wiki/Arts_and_Crafts_movement
https://en.wikipedia.org/wiki/Decorative_arts
 
Attēli:
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Morris#/media/File:Morris_Peacock_and_Dragon_Fabric_1878_v2.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Art_Nouveau#/media/File:Firenze,_galileo_chini,_vaso_floreale,_1896-1898_ca..JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Arts_and_Crafts_movement#/media/File:Brooklyn_Museum_-_Wallpaper_Sample_Book_1_-_William_Morris_and_Company_-_page127.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Morris_wallpaper_designs#/media/File:Trellis_MET_DT255077.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Morris_%26_Co.#/media/File:Morris_Evenlode_printed_textile.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Morris_%26_Co.#/media/File:Morris_Ispahan_textile_c_1888.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Morris_%26_Co.#/media/File:Embroidered_Panel_Morris_and_Company.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Morris_textile_designs#/media/File:Morris_Holland_Park_carpet_detail_1883.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Morris#/media/File:Morris_Woodpecker_tapestry_detail.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Morris#/media/File:A_Wooden_Pattern_for_Textile_Printing_from_William_Morris's_Company.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Morris_%26_Co.#/media/File:Morris_and_Company_Textile_Printing_Merton_Abbey.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Morris#/media/File:Morris_Acanthus_Wallpaper_1875.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Morris_textile_designs#/media/File:Wightwick_Manor_2016_065.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Morris_textile_designs#/media/File:Wightwick_Manor_2016_030.jpg
https://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Madernieks_Edamistabas_iekarta_1.jpg