Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiālu raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. LR diplomātiska atzīšana Latvijas Republikas diplomātiska atzīšana un uzņemšana ANO. Valsts pēctecības jautājums.
2. LR politika un ekonomika Latvijas Republikas politisko un ekonomisko pamatu veidošana pēc suverenitātes atgūšanas.
3. LR politiskā attīstība pēc 1993.g. Parlamentārās demokrātijas nostiprināšana un politiskā attīstība pēc 1993. gada.
4. Latvijas ekonomika pēc 1993.g. Latvijas ekonomikas attīstība kopš 1993. gada.
5. Latvijas integrācija Eiropā Latvijas integrācija Eiropā (iestāšanās ES).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. PSRS sabrukuma iemesli 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. M. Gorbačova nākšana pie varas un PSRS sabrukums.
2. Nacionālā pretestība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nacionālā pretestība un Komunistiskās partijas sabrukums 80. gados.
3. Latvijas Tautas fronte 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Latvijas Tautas frontes izveidošana un tās politiskais kurss.
4. LR Neatkarības deklarācija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. LR Neatkarības deklarācijas pieņemšana un pārejas perioda sākums.
5. Politiskā krīze PSRS 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Politiskās krīzes saasināšanās un pārejas perioda noslēgums.
6. LR atzīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. LR starptautiska atzīšana un uzņemšana ANO.
7. LR politika un ekonomika 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. LR politisko un ekonomisko pamatu veidošana.
8. Politika pēc 1993. gada 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Politika Latvijā pēc 1993. gada un parlamentārās demokrātijas nostiprināšanās.
9. Ekonomika pēc 1993. gada 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Latvijas ekonomikas tendences pēc 1993. gada.
10. Latvijas integrācija Eiropā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Latvijas integrācija Eiropā un iekļaušanās ES.
11. LR atjaunošana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Notikumi Latvijā tās neatkarības atjaunošanas laikā.
12. LR atjaunošana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Notikumi Latvijā tās neatkarības atjaunošanas laikā.
13. Latvijas politiķi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Latvijas politiķi Latvijas Republikas atjaunošanas laikā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. PSRS un Komunistiskās partijas sabrukums 00:00:00 vidēja 7 p. PSRS un Komunistiskās partijas sabrukums. Nacionālā pretestība.
2. LTF un pārejas periods Latvijā 00:00:00 vidēja 10 p. Latvijas Tautas fronte. Neatkarības deklarācija. Pārejas periods Latvijā.
3. LR diplomātiska atzīšana 00:00:00 vidēja 7 p. LR diplomātiska atzīšana un uzņemšana ANO. LR politisko un ekonomisko pamatu veidošana.
4. LR politiskā un ekonomiskā attīstība pēc 1993. gada 00:00:00 vidēja 7 p. LR politiskā un ekonomiskā attīstība pēc 1993. gada. Latvijas integrācija Eiropā.