Grūtības pakāpe:
1. Politika pēc 1993. gada 2 p.
2. Ekonomika pēc 1993. gada 2 p.
3. Latvijas integrācija Eiropā 2 p.
4. Politika pēc 1993. gada 1 p.