Grūtības pakāpe:
1. LR atzīšana 2 p.
2. LR politika un ekonomika 2 p.
3. LR starptautiska atzīšana 1 p.
4. Valsts ekonomisko pamatu veidošana 1 p.
5. Valsts politisko pamatu veidošana 1 p.