30p.

Tēmā "Valsts ieskaite Dabaszinībās 2011. g." pieejami 16 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.