Uzdevumi

1. 1. uzdevums. Saules kustība virs horizonta

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 2. uzdevums. Rezultātu grafiskais attēlojums

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 3. uzdevums. Informācijas iegūšana no teksta

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. 4. uzdevums. Datu grafiskais attēlojums

Grūtības pakāpe: zema

1
5. 5. uzdevums. Mērvienības izvēle grafikā pie X ass

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. 6. uzdevums. Mērvienības izvēle grafikā pie Y ass

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. 7. uzdevums. Informācijas nolasīšana no teksta

Grūtības pakāpe: zema

1
8. 8. uzdevums. Informācijas nolasīšana no diagrammas

Grūtības pakāpe: zema

1
9. 9. uzdevums. Secinājuma izvērtēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. 10. uzdevums. Šķīduma veidošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. 11. uzdevums. Šķīduma masa

Grūtības pakāpe: zema

1
12. 12. uzdevums. Informācijas apkopošana un izmantošana

Grūtības pakāpe: zema

2
13. 13. uzdevums. Datu izmantošana secinājumu formulēšanā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. 14. uzdevums. Kopīgo un atšķirīgo pazīmju izvēle

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. 15. uzdevums. Savas izvēles pamatošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. 16. uzdevums. Zinātnisko pierādījumu izmantošana argumentos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. 17. uzdevums. Argumenta izvērtēšana

Grūtības pakāpe: augsta

2
18. 18. uzdevums. Argumenta izvērtēšana 2

Grūtības pakāpe: augsta

2
19. 19. uzdevums. Dažādu paņēmienu izmantošana problēmas risināšanā

Grūtības pakāpe: augsta

2

Testi

Materiāli skolotājiem