Uzdevumi

1. 1. uzdevums. Eksperiments. Zeme un Mēness

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. 2. uzdevums. Ķīmiskās pārvērtības

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 3. uzdevums. Saules bateriju izmantošana

Grūtības pakāpe: augsta

1
4. 4. uzdevums. Pētnieciskās darbības posmu nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. 5. uzdevums. Dzīvnieku, augu pielāgošanās videi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. 6. uzdevums. Atjaunojamie dabas resursi

Grūtības pakāpe: zema

1
7. 7. uzdevums. Elektrības vadītāji

Grūtības pakāpe: zema

1
8. 8. uzdevums. Elektriskā ķēde

Grūtības pakāpe: zema

1
9. 9. uzdevums. Pētāmais jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. 10. uzdevums. Pētījuma mainīgais lielums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. 11. uzdevums. Zeme

Grūtības pakāpe: zema

1
12. 12. uzdevums. Materiālu īpašības

Grūtības pakāpe: zema

1
13. 13. uzdevums. Kartes datu nolasīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. 14. uzdevums. Masa, tilpums un blīvums

Grūtības pakāpe: augsta

1
15. 15. uzdevums. Sāls ūdens šķīduma pagatavošana

Grūtības pakāpe: zema

4
16. 16. uzdevums. Izšķīdušās vielas masas aprēķināšana šķīdumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. 17. uzdevums. Degšana

Grūtības pakāpe: zema

1
18. 18. uzdevums. Mēness fāzes datuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. 19. uzdevums. Ķermeņu īpašības

Grūtības pakāpe: augsta

1
20. 20. uzdevums. Pētāmā jautājuma formulēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. 21. uzdevums. Eksperimenta rezultātu analīze

Grūtības pakāpe: augsta

1
22. 22. uzdevums. Novērojumi gadalaiku attēlā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. 23. uzdevums. Sadzīviskās situācijas zinātniskais skaidrojums

Grūtības pakāpe: augsta

2
24. 24. uzdevums. Vielu pārvērtības. Sadzīviskais un zinātniskais skaidrojums

Grūtības pakāpe: augsta

2
25. 25. uzdevums. Novērojumā iegūtie dati

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. 26. uzdevums. Novērojumā iegūto datu pamatošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

Materiāli skolotājiem