Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzdevums. Eksperiments. Zeme un Mēness 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro eksperimentu, izmantojot informāciju no teksta.
2. 2. uzdevums. Ķīmiskās pārvērtības 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst aprakstā ķīmisku pārvērtību.
3. 3. uzdevums. Saules bateriju izmantošana 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Skaidro enerģijas ieguvi ar saules baterijām. Izprot enerģijas taupīšanas nepieciešamību.
4. 4. uzdevums. Pētnieciskās darbības posmu nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atšķir pētnieciskās darbības posmu nozīmi.
5. 5. uzdevums. Dzīvnieku, augu pielāgošanās videi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvērtē informāciju par dzīvnieku, augu pielāgojumiem.
6. 6. uzdevums. Atjaunojamie dabas resursi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst aprakstā atjaunojamo dabas resursu izmantošanu.
7. 7. uzdevums. Elektrības vadītāji 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, kādam materiālam jābūt elektrības vadītājam, lai spuldzīte kvēlotu.
8. 8. uzdevums. Elektriskā ķēde 1. izziņas līmenis zema 1 p. Piedāvā piemērotāko informācijas ieguves veidu.
9. 9. uzdevums. Pētāmais jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmantojot dotos datus, nosaka pētāmo jautājumu.
10. 10. uzdevums. Pētījuma mainīgais lielums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas mainīgo lielumu no dotajiem.
11. 11. uzdevums. Zeme 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, ka Zemei griežoties ap savu asi, mainās diena un nakts.
12. 12. uzdevums. Materiālu īpašības 1. izziņas līmenis zema 1 p. Situācijas aprakstā nosaka, ka atšķirīgais lielums ir blīvums.
13. 13. uzdevums. Kartes datu nolasīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmantojot dotos kartes datus, izdara secinājumus.
14. 14. uzdevums. Masa, tilpums un blīvums 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Izprot masas, tilpuma un blīvuma jēdzienu.
15. 15. uzdevums. Sāls ūdens šķīduma pagatavošana 1. izziņas līmenis zema 4 p. Plāno, kā pagatavot sāls ūdens šķīdumu.
16. 16. uzdevums. Izšķīdušās vielas masas aprēķināšana šķīdumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina izsķīdušās vielas masu šķīdumā.
17. 17. uzdevums. Degšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina skābekļa nozīmi degšanas procesā.
18. 18. uzdevums. Mēness fāzes datuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina Mēness fāzes datumu.
19. 19. uzdevums. Ķermeņu īpašības 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Secina, ka tikai cietiem ķermeņiem ir forma, bet šķidrumi ieņem trauka formu.
20. 20. uzdevums. Pētāmā jautājuma formulēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Formulē pētījuma jautājumu.
21. 21. uzdevums. Eksperimenta rezultātu analīze 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Analizē eksperimenta rezultātus.
22. 22. uzdevums. Novērojumi gadalaiku attēlā 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmantojot attēlu, nosaka gadalaiku.
23. 23. uzdevums. Sadzīviskās situācijas zinātniskais skaidrojums 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Skaidro berzes samazināšanās ietekmi uz cilvēka drošību pārvietojoties.
24. 24. uzdevums. Vielu pārvērtības. Sadzīviskais un zinātniskais skaidrojums 3. izziņas līmenis augsta 2 p. No teksta un balstoties uz iepriekšējo pieredzi, skaidro kondensēšanās procesu.
25. 25. uzdevums. Novērojumā iegūtie dati 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta novērojumā iegūtos datus.
26. 26. uzdevums. Novērojumā iegūto datu pamatošana 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pamato savu viedokli.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās 2020. gadā 00:40:00 vidēja 31 p. Valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās 2020. gadā