Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

31p.
1. 1. uzdevums. Eksperiments. Zeme un Mēness 1p.
2. 2. uzdevums. Ķīmiskās pārvērtības 1p.
3. 3. uzdevums. Saules bateriju izmantošana 1p.
4. 4. uzdevums. Pētnieciskās darbības posmu nozīme 1p.
5. 5. uzdevums. Dzīvnieku, augu pielāgošanās videi 1p.
6. 6. uzdevums. Atjaunojamie dabas resursi 1p.
7. 7. uzdevums. Elektrības vadītāji 1p.
8. 8. uzdevums. Elektriskā ķēde 1p.
9. 9. uzdevums. Pētāmais jautājums 1p.
10. 10. uzdevums. Pētījuma mainīgais lielums 1p.
11. 11. uzdevums. Zeme 1p.
12. 12. uzdevums. Materiālu īpašības 1p.
13. 13. uzdevums. Kartes datu nolasīšana 1p.
14. 14. uzdevums. Masa, tilpums un blīvums 1p.
15. 15. uzdevums. Sāls ūdens šķīduma pagatavošana 4p.
16. 16. uzdevums. Izšķīdušās vielas masas aprēķināšana šķīdumā 1p.
17. 17. uzdevums. Degšana 1p.
18. 18. uzdevums. Mēness fāzes datuma aprēķināšana 1p.
19. 19. uzdevums. Ķermeņu īpašības 1p.
20. 20. uzdevums. Pētāmā jautājuma formulēšana 1p.
21. 21. uzdevums. Eksperimenta rezultātu analīze 1p.
22. 22. uzdevums. Novērojumi gadalaiku attēlā 1p.
23. 23. uzdevums. Sadzīviskās situācijas zinātniskais skaidrojums 2p.
24. 24. uzdevums. Vielu pārvērtības. Sadzīviskais un zinātniskais skaidrojums 2p.
25. 25. uzdevums. Novērojumā iegūtie dati 1p.
26. 26. uzdevums. Novērojumā iegūto datu pamatošana 1p.