Uzdevumi

1. Informācijas ieguve

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Augu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Pētījuma plānošana

Grūtības pakāpe: augsta

1
4. Eksperimentālā darbība datu ieguvei

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Analizē un izmanto Informāciju

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Dzīvības pazīmes

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Augi. Sēnes

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Dzīvnieki

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Cilvēks

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Mikropasaule

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Ekosistēmas

Grūtības pakāpe: augsta

1
12. Planēta Zeme Saules sistēmā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Zemes litosfēra

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Zemes hidrosfēra

Grūtības pakāpe: zema

1
15. Zemes atmosfēra

Grūtības pakāpe: augsta

3
16. Zemes dabas ainavas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Vielas un materiāli dabā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Vielu un materiālu īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Vielu un materiālu pārvērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Vielu un materiālu izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Vielu maisījumi

Grūtības pakāpe: zema

1
22. Šķīdumi. Atbildi uz jautājumu par attēlu!

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Masas daļas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Šķīdināmās vielas masas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
25. Gaisma. Spoguļu izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. Skaņas augstums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
27. Siltums. Kurināmā veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
28. Ķermeņa kustība

Grūtības pakāpe: zema

1
29. Ātruma aprēķināšana (km/h)

Grūtības pakāpe: zema

2
30. Magnētiskā spēka darbības virziens

Grūtības pakāpe: vidēja

1
31. Elektrība un magnētisms

Grūtības pakāpe: vidēja

1
32. Drošība

Grūtības pakāpe: zema

1
33. Vide

Grūtības pakāpe: augsta

1
34. Veselība

Grūtības pakāpe: zema

1
35. Dabaszinātņu un tehnoloģiju nozīme

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Pētnieciskās darbības pamati

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Organismi un dzīvības procesi

Grūtības pakāpe: vidēja

6
3. Zeme un tās vieta Visumā

Grūtības pakāpe: vidēja

7
4. Vielas un materiāli

Grūtības pakāpe: vidēja

10
5. Fizikālie procesi

Grūtības pakāpe: vidēja

9
6. Cilvēka un vides mijiedarbība

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Materiāli skolotājiem