Uzdevumi

1. 1. uzdevums. Meteoroloģiskie novērojumi

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 2. uzdevums. Laikapstākļu prognozēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. 3. uzdevums. Notikumu prognoze

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 4. uzdevums. Maisījumu atdalīšana

Grūtības pakāpe: augsta

1
5. 5. uzdevums. Vielu stāvokļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. 6.1. uzdevums. Apgalvojumi par gāzēm

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. 6.2. uzdevums. Pamatojums par gāzēm

Grūtības pakāpe: zema

1
8. 7. uzdevums. Kustības grafiks

Grūtības pakāpe: zema

1
9. 8. uzdevums. Mēroga aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. 9.1. uzdevums. Gravitācija uz Mēness

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. 9.2. uzdevums. Gravitācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. 10.1. uzdevums. Gaisa temperatūras diagramma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. 10.2. uzdevums. Pilsētu novietojums puslodēs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. 11.1. uzdevums. Pētījuma rezultāti

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. 11.2. uzdevums. Diagrammas vērtību pamatojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. 11.3. uzdevums. Pētījuma rezultāti procentos

Grūtības pakāpe: augsta

2
17. 12.1. uzdevums. Zinātnisks apgalvojums

Grūtības pakāpe: zema

2
18. 12.2. uzdevums. Dzīvnieku salīdzināšana

Grūtības pakāpe: zema

1

Materiāli skolotājiem