Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzdevums. Meteoroloģiskie novērojumi 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka, kurš apgalvojums balstās uz novērojumos iegūtiem pierādījumiem.
2. 2. uzdevums. Laikapstākļu prognozēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka piemērā, kurš apgalvojums ir zinātniski pamatots.
3. 3. uzdevums. Notikumu prognoze 1. izziņas līmenis zema 1p. Prognozē, kuri notikumi notiks un kuri varētu notikt.
4. 4. uzdevums. Maisījumu atdalīšana 3. izziņas līmenis augsta 1p. Pamato maisījumu atdalīšanas iespējamību ar filtrēšanu.
5. 5. uzdevums. Vielu stāvokļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvērtē informāciju par vielām un formulē secinājumu.
6. 6.1. uzdevums. Apgalvojumi par gāzēm 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atpazīst apgalvojumu dotajā situācijā (gāzes, to īpašības).
7. 6.2. uzdevums. Pamatojums par gāzēm 1. izziņas līmenis zema 1p. Atpazīst pamatojumu dotajā situācijā.
8. 7. uzdevums. Kustības grafiks 1. izziņas līmenis zema 1p. Pārveido vizuālu informāciju no attēliem uz grafiku.
9. 8. uzdevums. Mēroga aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izmantojot kartes mērogu, izvērtē attālumu reālā vidē. Aprēķina reālo attālumu.
10. 9.1. uzdevums. Gravitācija uz Mēness 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina, ka uz Mēness ir gravitācija. Izprot masas un svara jēdzienu atšķirību.
11. 9.2. uzdevums. Gravitācija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina, ka gravitācija uz ķermeni darbojas visu laiku.
12. 10.1. uzdevums. Gaisa temperatūras diagramma 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Argumentācijai izmanto diagrammas informāciju par gaisa temperatūru ziemas mēnešos.
13. 10.2. uzdevums. Pilsētu novietojums puslodēs 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pamato pilsētas atrašanos attiecīgā puslodē saistībā ar gaisa temperatūru.
14. 11.1. uzdevums. Pētījuma rezultāti 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot nolasīt datus no diagrammas.
15. 11.2. uzdevums. Diagrammas vērtību pamatojums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina iedaļas vērtību un skaidro diagrammas datus.
16. 11.3. uzdevums. Pētījuma rezultāti procentos 3. izziņas līmenis augsta 2p. Skaidro diagrammas rezultātus, parādot izpratni par procentu jēgu un aprēķinu.
17. 12.1. uzdevums. Zinātnisks apgalvojums 1. izziņas līmenis zema 2p. Novērtē informāciju un atrod mazticamu apgalvojumu. Pamato savu viedokli.
18. 12.2. uzdevums. Dzīvnieku salīdzināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Atrod tekstā dzīvnieku pazīmes un salīdzina tās.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts diagnosticējošais darbs 2022.g. 00:40:00 vidēja 24p. Valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasei 2022.g.