Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzdevums. Meteoroloģiskie novērojumi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka, kurš apgalvojums balstās uz novērojumos iegūtiem pierādījumiem.
2. 2. uzdevums. Laikapstākļu prognozēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka piemērā, kurš apgalvojums ir zinātniski pamatots.
3. 3. uzdevums. Notikumu prognoze 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prognozē, kuri notikumi notiks un kuri varētu notikt.
4. 4. uzdevums. Maisījumu atdalīšana 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Pamato maisījumu atdalīšanas iespējamību ar filtrēšanu.
5. 5. uzdevums. Vielu stāvokļi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvērtē informāciju par vielām un formulē secinājumu.
6. 6.1. uzdevums. Apgalvojumi par gāzēm 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīst apgalvojumu dotajā situācijā (gāzes, to īpašības).
7. 6.2. uzdevums. Pamatojums par gāzēm 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst pamatojumu dotajā situācijā.
8. 7. uzdevums. Kustības grafiks 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pārveido vizuālu informāciju no attēliem uz grafiku.
9. 8. uzdevums. Mēroga aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmantojot kartes mērogu, izvērtē attālumu reālā vidē. Aprēķina reālo attālumu.
10. 9.1. uzdevums. Gravitācija uz Mēness 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina, ka uz Mēness ir gravitācija. Izprot masas un svara jēdzienu atšķirību.
11. 9.2. uzdevums. Gravitācija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, ka gravitācija uz ķermeni darbojas visu laiku.
12. 10.1. uzdevums. Gaisa temperatūras diagramma 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Argumentācijai izmanto diagrammas informāciju par gaisa temperatūru ziemas mēnešos.
13. 10.2. uzdevums. Pilsētu novietojums puslodēs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pamato pilsētas atrašanos attiecīgā puslodē saistībā ar gaisa temperatūru.
14. 11.1. uzdevums. Pētījuma rezultāti 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot nolasīt datus no diagrammas.
15. 11.2. uzdevums. Diagrammas vērtību pamatojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina iedaļas vērtību un skaidro diagrammas datus.
16. 11.3. uzdevums. Pētījuma rezultāti procentos 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Skaidro diagrammas rezultātus, parādot izpratni par procentu jēgu un aprēķinu.
17. 12.1. uzdevums. Zinātnisks apgalvojums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Novērtē informāciju un atrod mazticamu apgalvojumu. Pamato savu viedokli.
18. 12.2. uzdevums. Dzīvnieku salīdzināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atrod tekstā dzīvnieku pazīmes un salīdzina tās.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts diagnosticējošais darbs 2022.g. 00:40:00 vidēja 24 p. Valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasei 2022.g.