Uzdevumi

1. Termometra rādījuma nolasīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Upes krastu noteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

3
3. Degšanai nepieciešamais skābeklis

Grūtības pakāpe: augsta

4
4. Pētāmais jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Darba piederumu izvēle

Grūtības pakāpe: vidēja

8
6. Datu reģistrācijas tabulas veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Diagrammas veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Secinājumu formulēšana atbilstoši pētāmajam jautājumam

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Inerces eksperiments

Grūtības pakāpe: augsta

2
10. Spēku eksperiments

Grūtības pakāpe: augsta

3
11. Cukura šķīdības eksperiments

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Nepieciešamie materiāli maisījuma izveidei

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Pētījuma plānošana

Grūtības pakāpe: vidēja

6
14. Grafika izpēte

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Pētnieciskā darbība

Grūtības pakāpe: vidēja

37

Materiāli skolotājiem