Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Termometra rādījuma nolasīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nolasa temperatūras no termometra gan virs nulles, gan zem nulles.
2. Upes krastu noteikšana 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Nosaka upes krastus (labais un kreisais).
3. Degšanai nepieciešamais skābeklis 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Izprot un parāda veidu, kā pierādīt, ka degšanai nepieciešams skābeklis.
4. Pētāmais jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ar skolotāja palīdzību izvirza pētījuma jautājumu, salīdzinot dažādus augu pavairošanas veidus. (D.6.7.1.1.; D.6.11.3.1.; D.6.11.5.2.; D.6.11.9.1.; D.6.11.12.1.)
5. Darba piederumu izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Izvēlas resursus atbilstoši darba gaitas aprakstam un pētāmajam jautājumam. (D.6.7.1.1.; D.6.11.3.1.; D.6.11.3.2.; D.6.11.5.2.; D.6.11.9.1.; D.6.11.12.1.; D.6.11.12.2.)
6. Datu reģistrācijas tabulas veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Ar skolotāja palīdzību plāno darba gaitu ilgstošam pētījumam, lai noskaidrotu atbildi uz pētāmo jautājumu. (D.6.7.1.1.; D.6.11.3.1.; D.6.11.3.2.; D.6.11.5.2.; D.6.11.9.1.; D.6.11.12.1.; D.6.11.12.2.)
7. Diagrammas veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Iegūtos datus attēlo uzskatāmā veidā (piemēram, diagrammā) (D.6.11.10.1.)
8. Secinājumu formulēšana atbilstoši pētāmajam jautājumam 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Veido apgalvojumu, vispārinot, izvērtējot faktus. (D.6.12.1.1.2.)
9. Inerces eksperiments 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Skaidro, ka ķermeņiem ar lielāku masu piemīt lielāka inerce, tāpēc jāpieliek lielāks spēks, lai to apstādinātu. Izprot pētījumu ticamības nozīmi.
10. Spēku eksperiments 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Eksperimentāli salīdzina dažādu virsmu savstarpējo berzi. Apraksta eksperimenta pētāmo jautājumu, rezultātus un secinājumus.
11. Cukura šķīdības eksperiments 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izvēlas mainīgos (“es mainīšu; es mērīšu”) un nemainīgos, kā arī mērāmos lielumus, lai veiktu eksperimentu par vielu šķīdību.
12. Nepieciešamie materiāli maisījuma izveidei 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lieto laboratorijas trauku nosaukumus, izvēloties nepieciešamos traukus un piederumus šķīduma pagatavošanai.
13. Pētījuma plānošana 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Pētījuma par lidošanu plānošana un veikšana
14. Grafika izpēte 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jautājumi par grafiku.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pētnieciskā darbība 00:40:00 vidēja 37 p. Treniņtests par pētniecisko darbību (pētnieciskās darbības soļi, pētāmais jautājums, darba plānošana, lielumu izvēle, rezultātu attēlošana un analīze)