Uzdevumi

1. Auga dzīves cikls

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Dzīvnieku attīstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Ekosistēmas analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Dzīvie organismi un vides faktori

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Teritoriju noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Dabas ainavu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: augsta

3
7. Sugu daudzveidība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Dzīvo organismu pielāgojumi dzīves apstākļiem

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Augu barošanās process

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Barošanās ķēdes ekosistēmās

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Putnu pielāgojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Dzīvības pazīme attēlos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Organismu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: augsta

3
14. Cilvēka orgānu nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Cilvēku orgānu attēli

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Šūnas un audi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Cilvēka orgānu sistēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Organismi un dzīvības procesi

Grūtības pakāpe: vidēja

35,5

Materiāli skolotājiem