Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Auga dzīves cikls 2. izziņas līmenis vidēja 7p. Ziedaugu attīstības ciklam raksturīga auga dīgšana no sēklas, augšana, ziedēšana, apputeksnēšanās, augļa attīstība, sēklas attīstība. (D.Li.7.)
2. Dzīvnieku attīstība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dzīvnieku attīstības cikli sastāv no vairākām stadijām. (D.Li.7.)
3. Ekosistēmas analīze 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot noteikt ekosistēmu, analizēt to un izvērtēt tajā esošos apstākļus.
4. Dzīvie organismi un vides faktori 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izprot, kādi dzīvie organismi un kādi vides faktori ietekmē ekosistēmu.
5. Teritoriju noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot atšķirt dažādas dabas teritorijas pēc tajās sastopamajiem augiem un dzīvniekiem. D.Li.8.; D.Li.10.
6. Dabas ainavu salīdzināšana 3. izziņas līmenis augsta 3p. Salīdzina dabas un cilvēka veidotās teritorijas pēc mitruma, apgaismojuma, augu augšanas apstākļiem, dzīvnieku uzturēšanās un barošanās apstākļiem. D.3.10.2.; D.3.8.2.1.
7. Sugu daudzveidība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot noteikt dzīvā organisma sugu, izmantojot doto aprakstu. Zina, kas kopīgs vienas sugas pārstāvjiem.
8. Dzīvo organismu pielāgojumi dzīves apstākļiem 1. izziņas līmenis zema 2p. Zina un izprot, kā dzīvnieki ir pielāgojušies apkārtējās vides apstākļiem.
9. Augu barošanās process 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot noteikt barošanās un barības vielu ražošanas procesa norises daļas, aplūkojot attēlu.
10. Barošanās ķēdes ekosistēmās 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot sastādīt vienkāršu ekosistēmas barošanās shēmu. Prot noteikt, kurā ekosistēmā var pastāvēt šāda barošanās ķēde.
11. Putnu pielāgojumi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Zina, ka dzīvniekiem ir pielāgojumi videi un raksturo tos. D.Li.10.
12. Dzīvības pazīme attēlos 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina, kas ir dzīvības pazīmes, kā arī prot tās ieraudzīt un raksturot dažādās situācijās.
13. Organismu salīdzināšana 3. izziņas līmenis augsta 3p. Salīdzina dzīvos un nedzīvos organismus. Pamato ar piemēriem, ka dzīvības uzturēšanai nepieciešams ūdens un gaisa uzņemšana, barības uzņemšana, nevajadzīgo vielu izvadīšana.
14. Cilvēka orgānu nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro cilvēka organismā orgānu noteiktu darbu: sirds nodrošina asinsriti, plaušas – elpošanu, kuņģis un zarnas – gremošanu, kājas, rokas – kustības, acis – redzi, ausis – dzirdi u. c.
15. Cilvēku orgānu attēli 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro cilvēka organismā orgānu noteiktu darbu: sirds nodrošina asinsriti, plaušas – elpošanu, kuņģis un zarnas – gremošanu, kājas, rokas – kustības, acis – redzi, ausis – dzirdi u. c.
16. Šūnas un audi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jēdzienu "šūnas" un "audi" lietošana
17. Cilvēka orgānu sistēmas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzdevums ar attēliem

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Organismi un dzīvības procesi 00:40:00 vidēja 35,5p. Treniņtests par organismiem un dzīvības procesiem (dzīvo organismu veidi, to uzbūve un attīstība, dzīvības pazīmes un procesi, ekosistēmas)