Uzdevumi

1. Apgalvojumi par Zemes apvalkiem

Grūtības pakāpe: augsta

3
2. Zemes garoza

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Veci un jauni kalni

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Latvijas ieži

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Augsnes aizskalošana

Grūtības pakāpe: augsta

1
6. Augsnes izskalošanas mazināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Dabas resursu iedalījums - atjaunojamība

Grūtības pakāpe: zema

4
8. Dabas resursu izcelsme

Grūtības pakāpe: augsta

2
9. Ūdens riņķojums dabā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Saldūdens un sāļūdens sadalījums

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Laikapstākļu raksturošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Planētu raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Gadalaiku maiņa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Mēness fāzes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Zvaigžņu karte

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Orientēšanās plānā

Grūtības pakāpe: augsta

6
17. Mērogu veidi un aprēķins

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Zeme un tās vieta Visumā

Grūtības pakāpe: vidēja

41

Materiāli skolotājiem