Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgalvojumi par Zemes apvalkiem 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Novērtē apgalvojumus par zemes ūdens, gaisa un iežu apvalkiem. Zina sauszemes un ūdens sadalījumu uz Zemes.
2. Zemes garoza 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Jautājumi par zemes garozas sastāvdaļām. Saprot Zemes uzbūves sastavu. Atpazīst jēdzienus (zemes garoza, iekšējais/ārējais kodols, mantija).
3. Veci un jauni kalni 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Salīdzina kalnus pēc to virsotnēm.
4. Latvijas ieži 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atpazīst un prot nosaukt iežus Latvijā.
5. Augsnes aizskalošana 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Skaidro, ūdens ietekmi uz zemes virsmu.
6. Augsnes izskalošanas mazināšana 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skaidro, kā mazināt zemes virsmas izmaiņas ūdens, vēja un citu dabisku iemeslu rezultātā.
7. Dabas resursu iedalījums - atjaunojamība 1. izziņas līmenis zema 4 p. Prot noteikt dabas resursu iedalījumu pēc to atjaunošanās spējas.
8. Dabas resursu izcelsme 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Nosaka dabas resursa vizuālo izskatu un iedalījumu pēc to izcelsmes.
9. Ūdens riņķojums dabā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Drag un drop par Ūdens riņķojumu dabā. Atpazīst jēdzienus un ūdens procesus (infiltrācija, iztvaikošana, nokrišņi un citi)
10. Saldūdens un sāļūdens sadalījums 2. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot saldūdens un sāļūdens sadalījumu uz Zemes.
11. Laikapstākļu raksturošana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Laikapstākļu prognozēšana, izmantojot metereoloģiskās kartes.
12. Planētu raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saules sistēmas planētas ir atšķirīga izmēra debess ķermeņi, kas riņķo ap Sauli dažādā attālumā no tās. (D.Li.6.)
13. Gadalaiku maiņa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zemes ass slīpums un Zemes riņķošana ap Sauli izraisa gadalaiku maiņu. (D.Li.6.)
14. Mēness fāzes 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta Mēness fāžu maiņu. D.3.6.3.1.
15. Zvaigžņu karte 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zvaigznāju un Polārzvaigznes novietojums zvaigžņu kartē
16. Orientēšanās plānā 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Orientējas plānā, izmantojot debespuses un topogrāfiskos apzīmējumus.
17. Mērogu veidi un aprēķins 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izprot dažādu mērogu pierakstu veidus, nolasa to.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zeme un tās vieta Visumā 00:40:00 vidēja 41 p. Treniņtests par Zemi un tās vietu Visumā (Zemes uzbūve, hidrosfēra, litosfēra, atmosfēra un procesi tajās, Zeme Saules sistēmā, Zemes attēlojums kartēs un plānos).