40p.

Tēmā "Eksāmena 3. daļas uzdevumi: sagatavošanās (2015. g.)" pieejami 21 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.