Grūtības pakāpe:
00:35:00

Visi uzdevumi:

13p.
1. 3. tēma Latvijas Tautas frontes darbība: kustības laiks. 1p.
2. 3. tēma Latvijas Tautas frontes darbība: jēdzieni. 2p.
3. 3. tēma Latvijas Tautas frontes darbība: dalībnieki. 1p.
4. 3. tēma Latvijas Tautas frontes darbība: kustības cēloņi un sekas. 4p.
5. 3. tēma Latvijas Tautas frontes darbība: kustības apstākļi. 1p.
6. 3. tēma Latvijas Tautas frontes darbība: kustības idejas. 3p.
7. 3. tēma Latvijas Tautas frontes darbība: ietekme uz Latvijas vēsturi. 1p.