Grūtības pakāpe:
00:35:00

Visi uzdevumi:

13p.
1. 2. tēma Jaunlatviešu kustība: kustības laiks. 1p.
2. 2. tēma Jaunlatviešu kustība: jēdzieni. 2p.
3. 2. tēma Jaunlatviešu kustība: dalībnieki. 1p.
4. 2. tēma Jaunlatviešu kustība: kustības cēloņi un sekas. 4p.
5. 2. tēma Jaunlatviešu kustība: kustības apstākļi. 1p.
6. 2. tēma Jaunlatviešu kustība: kustības idejas. 3p.
7. 2. tēma Jaunlatviešu kustība: ietekme uz Latvijas vēsturi. 1p.