Grūtības pakāpe:
00:35:00

Visi uzdevumi:

14p.
1. 1. tēma Reformācija Livonijā: kustības laiks. 1p.
2. 1. tēma Reformācija Livonijā: jēdzieni. 2p.
3. 1. tēma Reformācija Livonijā: dalībnieki. 1p.
4. 1. tēma Reformācija Livonijā: kustības cēloņi un sekas. 4p.
5. 1. tēma Reformācija Livonijā: kustības apstākļi. 1p.
6. 1. tēma Reformācija Livonijā: kustības idejas. 4p.
7. 1. tēma Reformācija Livonijā: ietekme uz Latvijas vēsturi. 1p.