Svarīgi!
Šogad vēstures eksāmena 3. daļas uzdevumos bija būtiskas izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu vēstures eksāmeniem 9. klasei!
  
3. daļas nosacījumi:
 • Izvēlies vienu no piedāvātajām vēsturiskajām kustībām, kurām ir būtiska nozīme Latvijas vēsturē! (16 punkti)
 • Atzīmē savu izvēli un izpildi prasīto! (Pirms izvēlēties tēmu, ieteicams noskaidrot, kādi uzdevumi būs jāpilda, - par kuru no tēmām tos varēs izpildīt vislabāk!)
 
Piedāvātās tēmas:
 1. Reformācija Livonijā.
 2. Jaunlatviešu kustība.
 3. Latvijas Tautas frontes darbība.
  
Pusi 3. daļas vērtējuma (8 punkti) veido punkti par izpildītajiem uzdevumiem, otru pusi (8 punkti) - apraksta vērtējums. Kopā: 16 punkti, kas saskaņā ar vērtēšanas skalu ir apmēram 2 balles no kopējā eksāmena vērtējuma.
Svarīgi!
Tālāk ir piedāvāti uzdevumi saskaņā ar eksāmena prasībām 3. daļai par visām trijām tēmām; vispirms - visi uzdevumu veidi par vienu tēmu, tad - abām nākošajām.
Izpildāmie uzdevumi un izvirzīto prasību skaidrojums:
   
1. Uzraksti izvēlētās kustības norises laiku! (1 punkts)
Pareizi uzrakstīt norises laiku, minot gadaskaitļus, var būt problemātiski, tāpēc jāraksta gadsimts un desmitgades vai līdzīgi. Piemēram, jaunlatviešu kustība norisinājās 19. gadsimta otrajā pusē jeb 19. gadsimta 50. - 90. gados.
 
2. Uzraksti un izskaidro vienu ar izvēlēto kustību saistītu jēdzienu! (2 punkti)
Ar katru no kustībām saistīti citi jēdzieni, tāpēc piemēri tiks precizēti tālākajos uzdevumos.
 
3. Uzraksti vienu izvēlētās kustības dalībnieku! (1 punkts)
 
4. Uzraksti divus kustības rašanās cēloņus! (2 punkti)
 
5. Uzraksti kustības sekas! (2 punkti, tāpēc jānosauc divas sekas).
 
6. Uzraksti izvēlētās kustības aprakstu, norādot:
 • kādos apstākļos kustība veidojās. Ar to domāts vēsturiskais konteksts, - kuras valsts sastāvā tajā laikā bija Latvijas teritorija, kādi Eiropas vēstures notikumi/ procesi sekmēja kustību utt.;
 • kādas idejas pauda;
 • kā kustība ietekmēja tālāko Latvijas vēstures attīstību; 
 • strukturē saturu;
 • izmanto atbilstošus vēstures faktus;
 • lieto vēstures jēdzienus;
 • uzraksti secinājumus.
  
Uzraksti secinājumus!
 
Tabula apraksta vērtēšanai.
Punkti
Saturs un valoda
Vēstures jēdzieni
Fakti
Cēloņsakarības
2
Saturs atbilst tēmai. Teksts ir loģisks, strukturēts (ir ievads, pamatdaļa un nobeigums - secinājumi).
Ievēroti pareizrakstības likumi. Ir dažas nebūtiskas stila vai gramatiskās kļūdas.
Lietoti vēstures procesam būtiski un atbilstoši vēstures jēdzieni. 
Minēti tematam būtiski un precīzi vēstures notikumi/ personības.
Analizēta vēstures procesa ietekme uz Latvijas teritorijas attīstību, secinājumi pamatoti ar faktiem.
1
Teksts ir nedaudz haotisks vai bez ievada un nobeiguma.
Ir pareizrakstības kļūdas, taču jēga uztverama.
Lietoti daži vēstures procesam atbilstoši nebūtiski jēdzieni, ir kļūdas vai neprecizitātes jēdzienu lietošanā.
Minēti daži vēstures notikumi/ personības. To lietošanā var būt neprecizitātes.
Secinājumi ir emocionāli.
0
Teikumu uzbūve un pareizrakstības kļūdas traucē uztvert saturu.
Apraksts neatbilst tematam.
Nav izpratnes par vēstures jēdzienu lietošanu (jēdzieni nav lietoti vispār vai jēdzieni lietoti neatbilstoši tematam).
Nav minēti vēstures notikumi/ personības vai tie neatbilst tematam.
Nav izpratnes par vēstures notikumu hronoloģiju.
Nav norādīta vēstures procesa nozīme, nav izpratnes par cēloņsakarībām.
 
Tātad, par katru pozīciju aprakstā maksimālais iegūstamo punktu skaits ir 2.
2 x 4 = 8 punkti par aprakstu.
Ja kāda prasība nav pilnībā izpildīta, punktu skaits samazinās.
 
Atsauce:
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2015/9klase/9kl_vesture_lv.pdf