Teorija

Uzdevumi

1. 1. daļas 1. uzd. Savieto gadsimtu ar tam atbilstošo pasaules vēstures notikumu.

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. 1. daļas 2. uzd. Savieto Latvijas un pasaules vēstures notikumus.

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. 1. daļas 3. uzd. Nosaki faktu vai viedokli.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. 1. daļas 4. uzd. Ievieto tekstā pareizos vārdus.

Grūtības pakāpe: vidēja

5
5. 1. daļas 5. uzd. Nosaki personības.

Grūtības pakāpe: vidēja

6
6. 1. daļas 6.1. uzd. Izvēlies jēdziena skaidrojumu.

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. 1. daļas 6.2. uzd. Nosaki jēdziena atbilstību notikumam.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. 1. daļas 7.1. uzd. Raksturo Valsts svētku/ atceres dienu.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. 1. daļas 7.2. uzd. Raksturo Valsts svētku/ atceres dienu.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. 2. daļas 1. uzd. Nosaki, par ko vēsta avoti.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. 2. daļas 2. uzd. Nosaki kara cēloņus.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. 2. daļas 3. uzd. Savieto attēlus ar tekstu.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. 2. daļas 4.1. uzd. Formulē pārmaiņas sieviešu dzīvē.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. 2. daļas 4.2. uzd. Definē tiesību pārkāpumu.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. 2. daļas 5. uzd. Apraksti kara ietekmi jauniešu dzīvē.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. 2. daļas 6. uzd. Nosaki cēloņus latviešu nostājai.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. 2. daļas 7. uzd. Nosaki pārmaiņas Rīgā.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. 2. daļas 8. uzd. Formulē attēlā redzamo.

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. 2. daļas 9. uzd. Raksturo cēloņus iedzīvotāju izmaiņām.

Grūtības pakāpe: vidēja

5
20. 2. daļas 10. uzd. Jēdzienu skaidrojumi.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. 2. daļas 11.1. uzd. Pamato piemiņas vietas izvēli.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. 2. daļas 11.2. uzd. Pamato piemiņas vietas izvēli.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. 2. daļas 11.3. uzd. Pamato piemiņas vietas izvēli.

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Vēstures eksāmena 1. daļa (2014. g.)

Grūtības pakāpe: vidēja

32
2. Vēstures eksāmena 2. daļa (2014. g.)

Grūtības pakāpe: vidēja

30

Metodiskie materiāli