Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

32p.
1. 1. daļas 1. uzd. Savieto gadsimtu ar tam atbilstošo pasaules vēstures notikumu. 4p.
2. 1. daļas 2. uzd. Savieto Latvijas un pasaules vēstures notikumus. 4p.
3. 1. daļas 3. uzd. Nosaki faktu vai viedokli. 3p.
4. 1. daļas 4. uzd. Ievieto tekstā pareizos vārdus. 5p.
5. 1. daļas 5. uzd. Nosaki personības. 6p.
6. 1. daļas 6.1. uzd. Izvēlies jēdziena skaidrojumu. 4p.
7. 1. daļas 7.1. uzd. Raksturo Valsts svētku/ atceres dienu. 3p.
8. 1. daļas 7.2. uzd. Raksturo Valsts svētku/ atceres dienu. 3p.