Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

28p.
1. 1. daļas 2. uzd. Savieto Latvijas un pasaules vēstures notikumus. 4p.
2. 1. daļas 3. uzd. Nosaki faktu vai viedokli. 3p.
3. 1. daļas 6.1. uzd. Izvēlies jēdziena skaidrojumu. 4p.
4. 1. daļas 7.1. uzd. Raksturo Valsts svētku/ atceres dienu. 3p.
5. 2. daļas 2. uzd. Nosaki kara cēloņus. 3p.
6. 2. daļas 4.1. uzd. Formulē pārmaiņas sieviešu dzīvē. 3p.
7. 2. daļas 4.2. uzd. Definē tiesību pārkāpumu. 1p.
8. 2. daļas 5. uzd. Apraksti kara ietekmi jauniešu dzīvē. 1p.
9. 2. daļas 8. uzd. Formulē attēlā redzamo. 4p.
10. 2. daļas 10. uzd. Jēdzienu skaidrojumi. 2p.