Grūtības pakāpe:
00:45:00

Visi uzdevumi:

30p.
1. 2. daļas 1. uzd. Nosaki, par ko vēsta avoti. 1p.
2. 2. daļas 2. uzd. Nosaki kara cēloņus. 3p.
3. 2. daļas 3. uzd. Savieto attēlus ar tekstu. 3p.
4. 2. daļas 4.1. uzd. Formulē pārmaiņas sieviešu dzīvē. 3p.
5. 2. daļas 4.2. uzd. Definē tiesību pārkāpumu. 1p.
6. 2. daļas 5. uzd. Apraksti kara ietekmi jauniešu dzīvē. 1p.
7. 2. daļas 6. uzd. Nosaki cēloņus latviešu nostājai. 3p.
8. 2. daļas 7. uzd. Nosaki pārmaiņas Rīgā. 2p.
9. 2. daļas 8. uzd. Formulē attēlā redzamo. 4p.
10. 2. daļas 9. uzd. Raksturo cēloņus iedzīvotāju izmaiņām. 5p.
11. 2. daļas 10. uzd. Jēdzienu skaidrojumi. 2p.
12. 2. daļas 11.2. uzd. Pamato piemiņas vietas izvēli. 2p.