Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Centralizētā eksāmena programma. 12. klases eksāmens vēsturē.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1.1. uzd. Atrodi laikam atbilstošu Latvijas vēstures notikumu. 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 12. klases eksāmens vēsturē.
2. 1. daļas 1.2. uzd. Atrodi laikam atbilstošu Latvijas vēstures notikumu. 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 12. klases eksāmens vēsturē.
3. 1. daļas 2.1. uzd. Savieno atbilstošus notikumus/ procesus. 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 12. klases eksāmens vēsturē.
4. 1. daļas 2.2. uzd. Savieno atbilstošus notikumus/ procesus. 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 12. klases eksāmens vēsturē.
5. 1. daļas 3.1. uzd. Atrodi laikam atbilstošu pasaules vēstures notikumu. 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 12. klases eksāmens vēsturē.
6. 1. daļas 3.2. uzd. Atrodi laikam atbilstošu pasaules vēstures notikumu. 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 12. klases eksāmens vēsturē.
7. 1. daļas 4. uzd. Izvēlies skaidrojumam atbilstošo jēdzienu. 1. izziņas līmenis vidēja 5p. 12. klases eksāmens vēsturē.
8. 1. daļas 5. uzd. Izvēlies skaidrojumam atbilstošo atbildi. 1. izziņas līmenis vidēja 4p. 12. klases eksāmens vēsturē.
9. 1. daļas 6. uzd. Nosaki, vai dots vēstures avots vai literatūra. 1. izziņas līmenis vidēja 4p. 12. klases eksāmens vēsturē.
10. 1. daļas 7. uzd. Nosaki, kur ir revolūcijas sekas, kur - cēlonis. 1. izziņas līmenis vidēja 4p. 12. klases eksāmens vēsturē.
11. 1. daļas 8. uzd. Izvēlies pareizo atbildi. 1. izziņas līmenis vidēja 7p. 12. klases eksāmens vēsturē.
12. 1. daļas 9.1. uzd. Izvērtē, par ko ir runa avotā. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē.
13. 1. daļas 9.2. uzd. Nosaki vēstures periodu avotā. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē.
14. 1. daļas 9.3. uzd. Nosaki vēstures procesu avotā. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē.
15. 1. daļas 9.4. uzd. Nosaki vēstures periodu avotā. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē.
16. 1. daļas 10.1. uzd. Nosaki arhitektūras stilu attēlā. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē.
17. 1. daļas 10.2. uzd. Nosaki, ko simbolizē attēls. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē.
18. 1. daļas 10.3. uzd. Nosaki, kas bija attēlā redzamā persona. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē.
19. 1. daļas 10.4. uzd. Nosaki, kas bija attēlā redzamā persona. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē.
20. 1. daļas 10.5. uzd. Nosaki, ko raksturo karikatūra. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē.
21. 1. daļas 10.6. uzd. Raksturo kartoshēmu. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē.
22. 1. daļas 10.7. uzd. Raksturo kartoshēmu. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē.
23. 2. daļas 1. uzd. Nosaki, par kādu tēmu vēsta avoti. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē.
24. 2. daļas 2. uzd. Nosauc avotu tipus. 2. izziņas līmenis vidēja 4p. 12. klases eksāmens vēsturē.
25. 2. daļas 3.1. uzd. Atrodi sieviešu nodarbošanās veidus. 1. izziņas līmenis vidēja 4p. 12. klases eksāmens vēsturē.
26. 2. daļas 3.2. uzd. Nosaki sieviešu nodarbošanās pazīmes. 1. izziņas līmenis vidēja 3p. 12. klases eksāmens vēsturē.
27. 2. daļas 3.3. uzd. Novērtē sieviešu stāvokli. 1. izziņas līmenis vidēja 3p. 12. klases eksāmens vēsturē.
28. 2. daļas 4.1. uzd. Raksturo politisko režīmu. 1. izziņas līmenis vidēja 2p. 12. klases eksāmens vēsturē.
29. 2. daļas 4.1.2. uzd. Raksturo politisko režīmu. 1. izziņas līmenis vidēja 2p. 12. klases eksāmens vēsturē.
30. 2. daļas 4.1.3. uzd. Raksturo politisko režīmu. 1. izziņas līmenis vidēja 2p. 12. klases eksāmens vēsturē.
31. 2. daļas 4.2.1. uzd. Skaidro sievietes uzdevumus. 1. izziņas līmenis vidēja 3p. 12. klases eksāmens vēsturē.
32. 2. daļas 4.2.2. uzd. Skaidro sievietes uzdevumus. 1. izziņas līmenis vidēja 3p. 12. klases eksāmens vēsturē.
33. 2. daļas 4.2.3. uzd. Skaidro sievietes uzdevumus. 1. izziņas līmenis vidēja 3p. 12. klases eksāmens vēsturē.
34. 2. daļas 5.1.1. uzd. Savieto attēlu un informāciju. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē.
35. 2. daļas 5.1.2. uzd. Savieto attēlu un informāciju. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē.
36. 2. daļas 5.1.3. uzd. Savieto attēlu un informāciju. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē.
37. 2. daļas 5.2. uzd. Nosaki attēla tapšanas mērķi. 1. izziņas līmenis vidēja 3p. 12. klases eksāmens vēsturē.
38. 2. daļas 6.1.1. uzd. Raksturo sieviešu modi. 1. izziņas līmenis vidēja 2p. 12. klases eksāmens vēsturē.
39. 2. daļas 6.1.2. uzd. Raksturo sieviešu modi. 1. izziņas līmenis vidēja 2p. 12. klases eksāmens vēsturē.
40. 2. daļas 6.2. uzd. Formulē modes izmaiņu cēloņus. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē.
41. 2. daļas 7.1. uzd. Atrodi jēdziena skaidrojumu. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens vēsturē.
42. 2. daļas 7.2. uzd. Izvērtē informāciju avotos. 1. izziņas līmenis vidēja 2p. 12. klases eksāmens vēsturē.
43. 2. daļas 8.2. uzd. Raksturo izcilas sievietes. 1. izziņas līmenis vidēja 2p. 12. klases eksāmens vēsturē.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vēstures CE 1. daļa (2014. g.) 00:00:00 vidēja 21p.
2. Vēstures CE 2. daļa (2014. g.) 00:00:00 vidēja 20p.