Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

20p.
1. 2. daļas 1. uzd. Nosaki, par kādu tēmu vēsta avoti. 1p.
2. 2. daļas 2. uzd. Nosauc avotu tipus. 4p.
3. 2. daļas 3.3. uzd. Novērtē sieviešu stāvokli. 3p.
4. 2. daļas 4.1.3. uzd. Raksturo politisko režīmu. 2p.
5. 2. daļas 4.2.2. uzd. Skaidro sievietes uzdevumus. 3p.
6. 2. daļas 5.1.3. uzd. Savieto attēlu un informāciju. 1p.
7. 2. daļas 6.1.1. uzd. Raksturo sieviešu modi. 2p.
8. 2. daļas 7.2. uzd. Izvērtē informāciju avotos. 2p.
9. 2. daļas 8.2. uzd. Raksturo izcilas sievietes. 2p.