Teorija

Uzdevumi

1. 1. daļas 1.1. uzd. Atrodi laikam atbilstošu Latvijas vēstures notikumu.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. 1. daļas 1.2. uzd. Atrodi laikam atbilstošu Latvijas vēstures notikumu.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. 1. daļas 2.1. uzd. Savieno atbilstošus notikumus/ procesus.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. 1. daļas 2.2. uzd. Savieno atbilstošus notikumus/ procesus.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. 1. daļas 3.1. uzd. Atrodi laikam atbilstošu pasaules vēstures notikumu.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. 1. daļas 3.2. uzd. Atrodi laikam atbilstošu pasaules vēstures notikumu.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. 1. daļas 4. uzd. Izvēlies skaidrojumam atbilstošo jēdzienu.

Grūtības pakāpe: vidēja

5
8. 1. daļas 5. uzd. Izvēlies skaidrojumam atbilstošo atbildi.

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. 1. daļas 6. uzd. Nosaki, vai dots vēstures avots vai literatūra.

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. 1. daļas 7. uzd. Nosaki, kur ir revolūcijas sekas, kur - cēlonis.

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. 1. daļas 8. uzd. Izvēlies pareizo atbildi.

Grūtības pakāpe: vidēja

7
12. 1. daļas 9.1. uzd. Izvērtē, par ko ir runa avotā.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. 1. daļas 9.2. uzd. Nosaki vēstures periodu avotā.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. 1. daļas 9.3. uzd. Nosaki vēstures procesu avotā.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. 1. daļas 9.4. uzd. Nosaki vēstures periodu avotā.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. 1. daļas 10.1. uzd. Nosaki arhitektūras stilu attēlā.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. 1. daļas 10.2. uzd. Nosaki, ko simbolizē attēls.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. 1. daļas 10.3. uzd. Nosaki, kas bija attēlā redzamā persona.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. 1. daļas 10.4. uzd. Nosaki, kas bija attēlā redzamā persona.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. 1. daļas 10.5. uzd. Nosaki, ko raksturo karikatūra.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. 1. daļas 10.6. uzd. Raksturo kartoshēmu.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. 1. daļas 10.7. uzd. Raksturo kartoshēmu.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. 2. daļas 1. uzd. Nosaki, par kādu tēmu vēsta avoti.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. 2. daļas 2. uzd. Nosauc avotu tipus.

Grūtības pakāpe: vidēja

4
25. 2. daļas 3.1. uzd. Atrodi sieviešu nodarbošanās veidus.

Grūtības pakāpe: vidēja

4
26. 2. daļas 3.2. uzd. Nosaki sieviešu nodarbošanās pazīmes.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
27. 2. daļas 3.3. uzd. Novērtē sieviešu stāvokli.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
28. 2. daļas 4.1. uzd. Raksturo politisko režīmu.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
29. 2. daļas 4.1.2. uzd. Raksturo politisko režīmu.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
30. 2. daļas 4.1.3. uzd. Raksturo politisko režīmu.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
31. 2. daļas 4.2.1. uzd. Skaidro sievietes uzdevumus.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
32. 2. daļas 4.2.2. uzd. Skaidro sievietes uzdevumus.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
33. 2. daļas 4.2.3. uzd. Skaidro sievietes uzdevumus.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
34. 2. daļas 5.1.1. uzd. Savieto attēlu un informāciju.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
35. 2. daļas 5.1.2. uzd. Savieto attēlu un informāciju.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
36. 2. daļas 5.1.3. uzd. Savieto attēlu un informāciju.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
37. 2. daļas 5.2. uzd. Nosaki attēla tapšanas mērķi.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
38. 2. daļas 6.1.1. uzd. Raksturo sieviešu modi.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
39. 2. daļas 6.1.2. uzd. Raksturo sieviešu modi.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
40. 2. daļas 6.2. uzd. Formulē modes izmaiņu cēloņus.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
41. 2. daļas 7.1. uzd. Atrodi jēdziena skaidrojumu.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
42. 2. daļas 7.2. uzd. Izvērtē informāciju avotos.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
43. 2. daļas 8.2. uzd. Raksturo izcilas sievietes.

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Vēstures CE 1. daļa (2014. g.)

Grūtības pakāpe: vidēja

21
2. Vēstures CE 2. daļa (2014. g.)

Grūtības pakāpe: vidēja

20

Materiāli skolotājiem