Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

21p.
1. 1. daļas 1.2. uzd. Atrodi laikam atbilstošu Latvijas vēstures notikumu. 3p.
2. 1. daļas 2.2. uzd. Savieno atbilstošus notikumus/ procesus. 3p.
3. 1. daļas 3.2. uzd. Atrodi laikam atbilstošu pasaules vēstures notikumu. 3p.
4. 1. daļas 5. uzd. Izvēlies skaidrojumam atbilstošo atbildi. 4p.
5. 1. daļas 6. uzd. Nosaki, vai dots vēstures avots vai literatūra. 4p.
6. 1. daļas 9.2. uzd. Nosaki vēstures periodu avotā. 1p.
7. 1. daļas 9.3. uzd. Nosaki vēstures procesu avotā. 1p.
8. 1. daļas 10.3. uzd. Nosaki, kas bija attēlā redzamā persona. 1p.
9. 1. daļas 10.5. uzd. Nosaki, ko raksturo karikatūra. 1p.