99p.

Tēmā "Eksāmena 1. un 2. daļas uzdevumi (2014. g.)" pieejami 43 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.