Teorija

Uzdevumi

1. Lasīšana 1

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Lasīšana 2

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Lasīšana 3

Grūtības pakāpe: augsta

2
4. Klausīšanās 1

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Klausīšanās 2

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Klausīšanās 3

Grūtības pakāpe: augsta

6
7. Valodas lietojums 1

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Valodas lietojums 2

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Valodas lietojums 3

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Valodas lietojums 4

Grūtības pakāpe: augsta

1
11. Письмо

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Эссе

Grūtības pakāpe: augsta

1
13. Runāšana 1

Grūtības pakāpe: vidēja

0
14. Runāšana2

Grūtības pakāpe: vidēja

0
15. Runāšana 3

Grūtības pakāpe: augsta

0

Testi

Materiāli skolotājiem