Uzdevumi

1. Lasīšana 1

Grūtības pakāpe: zema

10
2. Lasīšana 2

Grūtības pakāpe: augsta

22
3. Lasīšana 3

Grūtības pakāpe: augsta

8
4. Klausīšanās 1

Grūtības pakāpe: vidēja

10
5. Klausīšanās 2

Grūtības pakāpe: vidēja

14
6. Klausīšanās 3

Grūtības pakāpe: augsta

6
7. Valodas lietojums 1

Grūtības pakāpe: zema

11
8. Valodas lietojums 2

Grūtības pakāpe: vidēja

12
9. Valodas lietojums 3

Grūtības pakāpe: augsta

10
10. Valodas lietojums 4

Grūtības pakāpe: augsta

8
11. Rakstīšana 2

Grūtības pakāpe: augsta

0
12. Runāšana 1

Grūtības pakāpe: zema

0
13. Runāšana 2

Grūtības pakāpe: vidēja

0
14. Runāšana 3

Grūtības pakāpe: augsta

0

Testi

Materiāli skolotājiem