Grūtības pakāpe:
1. Lasīšana 1 10p.
2. Lasīšana 2 22p.
3. Lasīšana 3 8p.
4. Klausīšanās 1 10p.
5. Klausīšanās 2 14p.
6. Klausīšanās 3 6p.
7. Valodas lietojums 1 11p.
8. Valodas lietojums 2 12p.
9. Valodas lietojums 3 10p.
10. Valodas lietojums 4 8p.