Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

19p.
1. Lasīšana 1 1p.
2. Lasīšana 2 2p.
3. Lasīšana 3 2p.
4. Klausīšanās 1 1p.
5. Klausīšanās 2 2p.
6. Klausīšanās 3 6p.
7. Valodas lietojums 1 1p.
8. Valodas lietojums 2 1p.
9. Valodas lietojums 3 2p.
10. Valodas lietojums 4 1p.