Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Krievu valodas eksāmens Eksāmena struktūra 2013./2014.m.g. Plānotais uzdevumu skaits, izpildes laiks u.tml.
2. Mutvārdu daļa Mutvārdu daļās struktūras apraksts

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšana 1 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Отметь верное утверждение.
2. Lasīšana 2 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Выбери и отметь верное "Да" или неверное "Нет" утверждение в соответствии с текстом
3. Lasīšana 3 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Выбери и отметь верное "Да" или неверное "Нет" утверждение в соответствии с текстом.
4. Klausīšanās 1 1. izziņas līmenis zema 1 p. Прослушай текст и отметь верное
5. Klausīšanās 2 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Прослушай текст и отметь верное утверждение
6. Klausīšanās 3 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Прослушай текст, сделай выводы и допиши.
7. Valodas lietojums 1 1. izziņas līmenis zema 1 p. Восстанови предложения, отметь правильный вариант
8. Valodas lietojums 2 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Восстанови текст. Используй предлоги
9. Valodas lietojums 3 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Восстанови русские пословицы. Выбери и отметь правильный вариант
10. Valodas lietojums 4 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Восстанови текст. Запиши подходящее по смыслу слово в правильной форме
11. Письмо 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Темы заданий письменной части (письмо) централизованного экзамена предыдущих лет (2005 - 2009)ю Рекомендации по написанию письма
12. Эссе 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Темы заданий письменной части централизованного экзамена предыдущих (2005-2013) лет. Рекомендации
13. Runāšana 1 2. izziņas līmenis vidēja 0 p. Skolēna un skolotāja materiāls. Mutvārdu daļas 1. uzdevuma paraugs krievu valodā 2014.gads
14. Runāšana2 2. izziņas līmenis vidēja 0 p. Skolēna un skolotāja materiāls. Mutvārdu daļas 2. uzdevuma paraugs krievu valodā 2014.gads
15. Runāšana 3 2. izziņas līmenis augsta 0 p. Skolēna materiāls. Mutvārdu daļas 3. uzdevuma paraugs krievu valodā 2011.gads

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2014. g. Valsts pārbaudes darbs krievu valodā 12. klasei (CE) 00:00:00 vidēja 19 p.