Mutvārdu daļā skolēns veic 3 savstarpēji nesaistītus uzdevumus.
 
1.uzdevums
Kad skolēns ienācis telpā un apsēdies, intervētājs ieraksta programmatūrā ievada nepieciešamo informāciju, ieraksta sākumā nosauc skolēna koda pēdējos trīs ciparus un aicina skolēnu izvēlēties vienu no 1.uzdevuma (intervija) biļetēm. Intervētājs nosauc skolēna izvēlēto tēmu un secīgi uzdod 5 jautājumus, kuri ir iekļauti intervētāja darba materiālā (atbilde ilgst 3–5 minūtes). Ja skolēns klusē ilgāk par 15 sekundēm vai apstiprina, ka nevēlas izteikties, intervētājs var uzdot nākamo jautājumu vai turpināt eksāmenu ar otro uzdevumu.
 
2.uzdevums
Kad skolēns veicis 1.uzdevumu, intervētājs aicina izvēlēties vienu no 2.uzdevuma (lomu spēle) biļetēm. Intervētājs nosauc izvēlētās lomu spēles numuru, nolasa uzdevuma nosacījumus un informē, ka sagatavošanās laiks ir 1 minūte. Pēc 1 minūtes dialogu uzsāk skolēns vai intervētājs (atbilstoši norādījumiem). Intervētājam jāseko sarunas gaitai un jāievēro skolotāja lomai norādītais teksts. Ja skolēns klusē ilgāk par 15 sekundēm vai apstiprina, ka nevēlas izteikties, intervētājs var uzdot nākamo jautājumu vai turpināt eksāmenu ar trešo uzdevumu.
 
3.uzdevums
Kad skolēns veicis 2.uzdevumu intervētājs aicina izvēlēties vienu no 3.uzdevuma (monologs) biļetēm. Intervētājs nosauc izvēlētā teksta numuru, nolasa uzdevuma nosacījumus un informē, ka sagatavošanās laiks ir 2 minūtes. Intervētājs nesniedz skaidrojumus par 3.uzdevuma teksta saturu. Gatavošanās laikā skolēns rakstiskas piezīmes neveic. Pēc 2 minūtēm intervētājs aicina skolēnu atbildēt. Intervētājs skolēna atbildi nepārtrauc un nekomentē. Intervētājs seko skolēna atbildes laikam. Ja atbildes laiks netiek izmantots pilnībā, intervētājs pārjautā, vai skolēns vēl nevēlas papildināt atbildi. Ja laiks tiek pārsniegts, intervētājs norāda, ka atbilde jābeidz. Ja skolēns klusē ilgāk par 15 sekundēm vai apstiprina, ka nevēlas izteikties, intervētājs informē, ka šī eksāmena mutvārdu daļa ir beigusies. Intervētājs pateicas par atbildēm un atvadās.
 
Ja skolēna izvēlei palikusi viena biļete no katra uzdevuma, biļetes tiek izmantotas atkārtoti.
 
Frāzes starp uzdevumiem:
 (Интервьюер приглашает учащегося в помещение)
- Доброе утро/добрый день!/ Здравствуй!
- Пожалуйста, садись!/ Прошу садиться!
(Интервьюер задаёт  вступительные вопросы.)
- Как дела?/ Какое у тебя настроение?/ Как поживаешь?
- Начнём экзамен! Начинаем!
- Выбери, пожалуйста, тему первого задания! Пожалуйста, выбери одну из тем!
- Назови выбранную тему!/ Какую тему беседы ты выбрал?
- Положи, пожалуйста, карточку назад!
- Сейчас я задам тебе пять вопросов по выбранной тобой теме.
 Постарайся давать полные исчерпывающие ответы!
(Интервьюер благодарит после выполненного задания)
 Спасибо!/ Спасибо за ответ!/ Спасибо за ответы!/ 

(После 1-го задания)
- Продолжим экзамен.
- Здесь лежат карточки с темами/ ситуациями второго задания. Это ролевая игра.
- Пожалуйста, выбери одну из тем! Выбери, пожалуйста, тему второго задания!
- Назови, пожалуйста, номер ролевой игры!/ Какой номер карточки/ задания?
- Прочитай условия задания и ситуацию и приготовься к ответу!
- Время для подготовки: 1 минута.
(Через минуту)
- Начнём разговор/ беседу!
(После 2-го задания).
- Спасибо! Спасибо за ролевую игру!

- А сейчас – последнее задание.
- Выбери, пожалуйста, карточку с текстом третьего задания!
- Назови, пожалуйста, номер текста/ карточки!
- Прочитай условия задания и текст и приготовься к ответу!
- Время для подготовки: 2 минуты.
(Через 2 минуты)
- Время подготовки закончилось. Пожалуйста, отвечай!
(После ответа учащегося)
- Спасибо!/ Спасибо за твой ответ!/ Спасибо за твоё рассуждение/ мнение!
- Устная часть экзамена закончена.
- До свидания!/ Всего доброго!