105p.

Tēmā "Gatavošanās informātikas eksāmena 1. daļai" pieejami 59 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.