Grūtības pakāpe:
20:00:00
1. Dažādi jautājumi no 2011.-2012. g 3 p.
2. Dažādi jautājumi no 2011.-2012.g 3 p.
3. Dažādi jautājumi no 2011.-2012. g 2 p.
4. HTML dokumenta struktūra 1 p.
5. Fontu formatēšanas tagi 1 p.
6. Fontu formatēšanas tagi 1 p.
7. Tīmekļa lappušu veidošana 2 p.
8. Datorgrafika 2 p.