Grūtības pakāpe:
20:00:00

Visi uzdevumi:

15p.
1. Dažādi jautājumi no 2011.-2012. g 3p.
2. Dažādi jautājumi no 2011.-2012.g 3p.
3. Dažādi jautājumi no 2011.-2012. g 2p.
4. HTML dokumeta struktūra 1p.
5. Fontu formatēšanas tagi 1p.
6. Fontu formatēšanas tagi 1p.
7. Tīmekļa lappušu veidošana 2p.
8. Datorgrafika 2p.