Grūtības pakāpe:
20:00:00
1. 2016.-2017. 3 p.
2. 2016.-2017. 3 p.
3. 2016.-2017. 3 p.
4. 2016.-2017. 3 p.
5. 2016.-2017. 3 p.
6. 2016.-2017. 3 p.