Grūtības pakāpe:
20:00:00
1. 2015.-2016. 3 p.
2. 2015.-2016. 3 p.
3. 2015.-2016. 3 p.
4. 2015.-2016. 3 p.
5. 2015.-2016. 1 p.