Grūtības pakāpe:
20:00:00
1. 2017.-2018. 3 p.
2. 2017.-2018. 3 p.
3. 2017.-2018. 2 p.
4. 2017.-2018. 3 p.