Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Informātikas eksāmens 2021. g. Par informātikas eksāmenu 2021.g.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2018.-2019. 1. izziņas līmenis vidēja 3p. VISC Eksāmens informātikā vidusskolai 2019. g., 1. daļa, 1.- 8. uzd.
2. 2018.-2019. 1. izziņas līmenis vidēja 3p. VISC Eksāmens informātikā vidusskolai 2019. g., 1. daļa, 9.- 16. uzd.
3. 2018.-2019. 1. izziņas līmenis vidēja 3p. VISC Eksāmens informātikā vidusskolai 2019. g., 1. daļa, 17.-24. uzd.
4. 2018.-2019. 1. izziņas līmenis vidēja 3p. VISC Eksāmens informātikā vidusskolai 2019. g., 1. daļa, 24.-32. uzd.
5. 2018.-2019. 1. izziņas līmenis vidēja 2p. VISC Eksāmens informātikā vidusskolai 2019. g., 1. daļa, 33.-36. uzd.
6. 2017.-2018. 1. izziņas līmenis vidēja 3p. VISC Eksāmens informātikā vidusskolai 2018. g., 1. daļa, 1.- 8. uzd.
7. 2017.-2018. 1. izziņas līmenis vidēja 3p. VISC Eksāmens informātikā vidusskolai 2018. g., 1. daļa, 9.- 17. uzd.
8. 2017.-2018. 1. izziņas līmenis vidēja 3p. VISC Eksāmens informātikā vidusskolai 2018. g., 1. daļa, 10.-24. uzd.
9. 2017.-2018. 1. izziņas līmenis vidēja 2p. VISC Eksāmens informātikā vidusskolai 2018. g., 1. daļa, 27.-36. uzd.
10. 2016.-2017. 1. izziņas līmenis vidēja 3p. VISC Eksāmens informātikā vidusskolai 2017. g., 1. daļa, 1.- 8. uzd.
11. 2016.-2017. 1. izziņas līmenis vidēja 3p. VISC Eksāmens informātikā vidusskolai 2017. g., 1. daļa, 9.-16. uzd.
12. 2016.-2017. 1. izziņas līmenis vidēja 3p. VISC Eksāmens informātikā vidusskolai 2017. g., 1. daļa, 17.-27. uzd.
13. 2016.-2017. 1. izziņas līmenis vidēja 3p. VISC Eksāmens informātikā vidusskolai 2017. g., 1. daļa, 27.-36. uzd.
14. 2015.-2016. 1. izziņas līmenis vidēja 3p. VISC Eksāmens informātikā vidusskolai 2016. g., 1. daļa, 1.-8. uzd.
15. 2015.-2016. 1. izziņas līmenis vidēja 3p. VISC Eksāmens informātikā vidusskolai 2016. g., 1. daļa, 9.-16. uzd.
16. 2015.-2016. 1. izziņas līmenis vidēja 3p. VISC Eksāmens informātikā vidusskolai 2016. g., 1. daļa, 17.-28. uzd.
17. 2015.-2016. 1. izziņas līmenis vidēja 3p. VISC Eksāmens informātikā vidusskolai 2016. g., 1. daļa, 25.-32. uzd.
18. 2015.-2016. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. VISC Eksāmens informātikā vidusskolai 2016. g., 1. daļa, 33.-36. uzd.
19. 2014.-2015. 1. izziņas līmenis vidēja 3p. VISC Eksāmens informātikā vidusskolai, 1. daļa, 1.-8. uzd.
20. 2014.-2015. 1. izziņas līmenis vidēja 3p. VISC Eksāmens informātikā vidusskolai, 1. daļa, 9.-16. uzd.
21. 2014.-2015. 1. izziņas līmenis vidēja 3p. VISC Eksāmens informātikā vidusskolai, 1. daļa, 17.-28. uzd.
22. 2014.-2015. 1. izziņas līmenis vidēja 3p. VISC Eksāmens informātikā vidusskolai, 1. daļa, 25.-32. uzd.
23. 2014.-2015. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. VISC Eksāmens informātikā vidusskolai, 1. daļa, 33.-36. uzd.
24. 2013.-2014. 1. izziņas līmenis vidēja 3p. VISC Eksāmens informātikā vidusskolai, 1. daļa, 1.-8. uzd.
25. 2013.-2014. 1. izziņas līmenis vidēja 3p. VISC Eksāmens informātikā vidusskolai, 1. daļa, 9.-16. uzd.
26. 2013.-2014. 1. izziņas līmenis vidēja 3p. VISC Eksāmens informātikā vidusskolai, 1. daļa, 16.-28. uzd.
27. 2013.-2014. 1. izziņas līmenis vidēja 3p. VISC Eksāmens informātikā vidusskolai, 1. daļa, 29.-36. uzd.
28. Dažādi jautājumi no 2011.-2012. g 1. izziņas līmenis vidēja 2p. 1. daļa
29. Dažādi jautājumi no 2011.-2012. g 1. izziņas līmenis vidēja 3p. 1. daļa
30. Informācijas tehnoloģija 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 1.p. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pamatjēdzieni.
31. Datoru tipi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 1.p. Datoru tipi un to lietošana.
32. Datora galvenās sastāvdaļas 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 1.p. Personālā datora galvenās sastāvdaļas
33. Datora aparatūra 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 1.p. Datora aparatūra.
34. HTML dokumenta struktūra 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 1. daļa. HTML dokumenta struktūra. 2011.- 2012. 27. jautājums
35. Datora veiktspēja 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 1.p. Datora veiktspēja, ātrdarbība.
36. Fontu formatēšanas tagi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 1. daļa. Fontu formatēšanas tagi. 2011. - 2012. 29. jautājums
37. Fontu formatēšanas tagi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 1. daļa. Fontu formatēšanas tagi. 2011. - 2012. 30. jautājums
38. Centrālais procesors 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 1.p. Procesoru galvenie raksturojošie lielumi, funkcijas.
39. Tīmekļa lappušu veidošana 1. izziņas līmenis vidēja 2p. 1. daļa. Tīmekļa lappušu veidošana 2011.-2012.
40. Atmiņa 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 1.p. Atmiņa. RAM. ROM.
41. Datorgrafika 1. izziņas līmenis zema 2p. Datorgrafika 2011.-2012.
42. Datorgrafika 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Krāsu modeļi, attēla raksturlielumi
43. Informācijas mērvienības 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 1.p. Informācijas mērvienības
44. Ievadierīces. Izvadierīces 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 1.p. Ievadierīces. Izvadierīces
45. Atmiņas ierīces 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 1.p. Atmiņas ierīces
46. Disku formatēšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 1.p. Disku formatēšanas
47. Operētājsistēma 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 1.p. Operētājsistēma
48. Lietojumprogrammatūra 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 1.p. Lietojumprogrammatūra
49. Lietotāja saskarne 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 1.p. Lietotāja saskarne. Grafiskā saskarne.
50. Sistēmu izstrādne 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 1.p. Sistēmu izstrādnes posmi
51. Datortīkls 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 1.p. Datortīkls. WAN. LAN.
52. Datortīkls 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 1.p. Iekštīkls, ārtīkls.
53. Internets 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 1.p. Globālais tīmeklis. Internets.
54. Telekomunikācijas tīkli 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 1.p. Telefona tīkla izmantošana datu pārraidē. Datu pārraides mērvienības
55. Datori darbavietās 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 1.p. Datori darbavietās.
56. IT izmantošana ikdienā 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 1.p. Teledarbs, telemedicīna, komercija.
57. Elektroniskais pasts (e-pasts) 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 1.p. Elektroniskais pasts (e-pasts)
58. E-komercija 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 1.p. E-komercija
59. Ergonomika 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 1.p. Ergonomika
60. Informācijas drošība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 1.p. Informācijas drošība
61. Datorvīrusi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 1.p. Datorvīrusi
62. Apkārtējā vide 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 1.p. Apkārtējā vide.
63. Autortiesības un likums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 1.p. Autortiesības un likums.
64. Datu aizsardzības likumi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 1.p. Datu aizsardzības likumi

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksāmens 2018.-2019. 00:20:00 vidēja 14p. Eksāmens informātika Tests (2018./2019.)
2. Eksāmens 2017.-2018. 20:00:00 vidēja 11p. Eksāmens informātika 1.daļa
3. Eksāmens 2016.-2017. 20:00:00 vidēja 18p. Eksāmens informātika 1.daļa Tests (2016.-2017.)
4. Eksāmens 2015./2016. 20:00:00 vidēja 13p. Eksāmens informātika 1. daļa Tests (2015./2016.)
5. Eksāmens 2014./2015. 20:00:00 vidēja 13p. Eksāmens informātika 1.daļa Tests (2014./2015.)
6. Eksāmens 2013./2014. 20:00:00 vidēja 12p. Eksāmens informātika 1.daļa Tests ( 2013./2014.)
7. Eksāmens 2011./2012. 20:00:00 vidēja 15p. Eksāmens informātika 1.daļa Tests (2011.-2012.g)
8. Gatavošanās Informātikas eksāmenam. 1. daļa 00:00:00 vidēja 65p. Dažādi uzdevumi, kas noderēs, gatavojoties informātikas eksāmenam