Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Fizikas centralizētā eksāmena programma VISC informācija

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1.daļas 1.uzd. Peldēšanas nosacījumi (2015) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
2. 1.daļas 2.uzd. Vidējais ātrums (2015) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
3. 1.daļas 3.,4., 5.uzd. Kustība (2015) 1. izziņas līmenis zema 4 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
4. 1.daļas 6.,7.uzd. Spēki (2015) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
5. 1.daļas 8.uzd. Strāvas stiprums (2015) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
6. 1.daļas 9.,10.uzd. Kinētiskā un potenciālā enerģija (2015) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
7. 1.daļas 11.,12.,13.uzd. Jēdzieni (2015) 1. izziņas līmenis zema 3 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
8. 1.daļas 14.,15.uzd. Elektrostatiskais spēks, strāvas stiprums (2015) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
9. 1.daļas 16.uzd. Absolūtā un relatīvā kļūda (2015) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
10. 1.daļas 17.,18.uzd. Elektriskās shēmas izvēle (2015) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
11. 1.daļas 19.uzd. Elektrodrošība (2015) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
12. 1.daļas 20.,21.uzd. Mērvienības, indukcijas strāva (2015) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
13. 1.daļas 22.,23.uzd. Staru atstarošana un laušana (2015) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
14. 1.daļas 24.uzd. Izkliedētājlēca (2015) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
15. 1.daļas 25.,26.uzd. Gaisma (2015) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
16. 1.daļas 27.uzd. Viļņu garumi (2015) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
17. 1.daļas 28.,29.,30. uzd. Lādētas daļiņas, mērvienības (2015) 1. izziņas līmenis zema 3 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
18. 2.daļas 1.uzd. Hipotēze, mainīgie lielumi (2015) 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
19. 2.daļas 2.uzd. Automašīnas kustība (2015) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
20. 2.daļas 3.uzd. Sastiepuma spēks (2015) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
21. 2.daļas 4.uzd. Masas, spiediena, temperatūras atkarība (2015) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
22. 2.daļas 5.uzd. Elektriskais slēgums (2015) 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
23. 2.daļas 6.uzd. Elektriskā ķēde (2015) 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
24. 2.daļas 7.uzd. Elastības spēks (2015) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
25. 2.daļas 8.uzd. Enerģija (2015) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
26. 2.daļas 9.uzd. Zvaigžņu klasifikācija (2015) 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
27. 2.daļas 10.uzd. Gaismas ātrums (2015) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
28. 3.daļas 1.uzd. Līdzsvars (2015) 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
29. 3.daļas 2.uzd.Gaismas staru laušana (2015) 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
30. 3.daļas 3.uzd. Pētījums (2015) 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1.daļas 1.-10. uzdevums 00:00:00 zema 11 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
2. 1.daļas 11.- 21. uzdevums 00:00:00 zema 12 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
3. 1.daļas 22.- 30. uzdevums 00:00:00 zema 9 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
4. 2. daļas 1. - 6. uzdevums 00:00:00 vidēja 10 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
5. 2. daļas 7. - 10. uzdevums 00:00:00 vidēja 10 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
6. 3. daļas uzdevumi 00:00:00 augsta 8 p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.